I sommar visas verk med djurmotiv i konsthallen eftersom några av de mest kända konstverken i Absolut Art Collection har just djur som motiv.