Skola

Låt våra pedagoger tar med er genom Sveriges dryckeshistoria!

Varför har Sverige ett försäljningsmonopol på alkohol? När förbjöds husbehovsbränningen? Vilken roll hade nykterhetsrörelsen i det hela, och vad var egentligen motboken för något? Med visningen Ansvarsfull Alkoholhantering vill vi bidra till att elever uppnår kursmålen och erbjuder därför platsundervisning i kursmomenten ”Svensk alkohollagstiftning” och ”Tillverkning av vin, öl och spritdrycker”. Visning riktar sig till gymnasieskolor och yrkeshögskolor.

Undervisningen sker i utställningarna på Spritmuseum

Visningen är uppdelad i två moment och vi träffas på museet som finns på Djurgården. Genom våra utställningar gör vi nedslag i Sveriges dryckeshistoria och har som ambition att vara ett varierat och kulturellt inslag som kompletterar den ordinarie undervisningen. Utbildningen består av en timmeslång visning med tillhörande instuderingsmaterial, speciellt utformad för att svara mot gymnasieskolans och yrkeshögskolans kurs-och läroplaner. Under visningens första hälft, ca 45 minuter i längd, går vi genom den svenska alkoholpolitikens historia i utställningen ”Dryckeslandet Sverige” och gör tillsammans historiska nedslag för att förklara dagens alkoholpolitiska läge.

I den andra delen av visningen berättar vi om tillverkningen av drycker, från jäsning och smaksättning till destillering. Vi går genom vad alkohol och sprit är, pratar om råvaror och lagringsmetoder, och tittar på olika destilleringspannor och hur de funkar. I samband med visningen från eleverna med sig ett häfte som relaterar till det vi pratat om samt instuderingsfrågor. Visningen pågår i 60 min, men vi rekommenderar också att ni stannar kvar en stund och går runt på egen hand.

Pris: 1 600 kr + 60 kr/person (inkl. moms)
Tid: Ca 60 minuter.
Plats: Spritmuseum ligger på Djurgården i Stockholm, adress Djurgårdsstrand 9.
Boka via mail info@spritmuseum.se

Finns även som digital undervisning

Den digitala undervisningen består av en inspelad visning och belyser den svenska alkoholpolitikens historia. Visningen tar er genom vår permanenta utställning Dryckeslandet Sverige. Vi gör historiska nedslag för att förklara resan från 1400-talet till dagens alkoholpolitiska läge, med fokus på tiden från 1800-talets mitt fram till idag. Det tillkommer även ett dokument som sammanfattar visningen och som innehåller instuderingsfrågor samt en kortare bonus film som fokuserar på tillverkning av alkoholdrycker, från jäsning till destillering.

Den digitala undervisningen innehåller

  • Visningsfilmen ”Svensk alkoholhistoria & alkohollagstiftning” (ca 22 min)
  • Kompendium med instuderingsfrågor (8 sidor)
  • Bonusfilmen ”Vad är alkohol?” (ca 12 min)

Pris: 1800kr – ger tillgång till visningen under en hel termin.
Tillgänglighet: Länk skickas digitalt och kan användas obegränsat antal gånger t.o.m. 2021-12-21.
Boka via mail info@spritmuseum.se

En teaser om Ansvarsfull Alkoholhantering

I den här filmen berättar vår dryckesexpert Nadja Karlsson och museipedagog Elisabeth Lindström mer om alkoholens historia i Sverige.