CIDER SM

Sedan 2017 så har Riktig Cider och Svenska Ciderfrämjandet anordnat SM  i hantverkscider tillsammans med Spritmuseum

Tävlingen är uppdelad i två kategorier:
Aspiranter – som tillverkar sin cider för ” husbehov”
Yrkesverksamma ciderproducenter – som tillverkar för försäljningar

Cidern ska vara tillverkad i Sverige av svenska råvaror och med hantverksmässiga metoder.

Håll utkik, under året släpps anmälan för tävlingen 2024.

Lycka till!