Provning

  1. Evenemang
  2. Provning

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Kapten Haddock och hans drycker – utsålt

Nadja Karlsson är expert inte bara på vad kapten Haddock vanligtvis sätter i sig – hon vet det mesta om samtliga karaktärer i Tintin-äventyren, särskilt ur ett alkoholperspektiv.

595