Artiklar om svensk alkoholkultur och dryckeshistoria

Spiritus är en tidskrift för forskning kring alkoholens kulturhistoria i Sverige som gavs ut i tryckt form av Spritmuseum under åren 1999-2008. De flesta mottagare av museets stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur har bidragit med artiklar men även andra författare finns representerade. För att öka tillgängligheten lades samtliga artiklar ut på webben 2010 och nya tillkommer och läggs ut efter hand. Vill du bidra med en artikel?

Kontakta museets intendent Eva Lenneman på eva.lenneman@spritmuseum.se.

Alkohol i litteraturen

”It´s a very old whisky my boy”
Om whiskyreferenser i svensk litteratur
Arne Florin

Alkohol i massmedia

Spritsnack
Samspelet mellan alkohol och samtal i den tecknade serien Rocky.
Kristy Beers Fägersten

Törst i rutan
Alkoholbruk och radikalism i TV2-filmen Badjävlar.
Ylva Habel

Backelit, banan och gamla ekfat
En kulturvetenskaplig analys av talet om vin och av talarna.
Eddy Nehls

Alkohol och brott

Smuggling och alkoholkultur
En komparativ studie av Stockholm och New Orleans på 1920-talet.
Hans Andersson

Sånger om brännvin och brott
Alkohol och brott i skillingtryck 1694-1935.
Hans Andersson

Alkohol och genus

”Sprit bjuder jag inte på”
Äldre kvinnors självbiografier om alkohol.
Maria Abrahamson

Pinsamma pappor och osynliga mammor
Genusnormer i barndomsberättelser om alkohol.
Josefin Bernhardsson

En flock av fuktige bröder
Om män och alkohol i litteraturen.
Magnus Öhrn

Lössläppta kvinnor och undflyende män
Genus och sexualitet i svensk alkoholkultur.
Alexandra Bogren

Alkoholistvård

August Åmans förlorade heder.
Jenny Björkman

Faderlig spion
Om nykterhetsnämnderna i Sverige
Jenny Björkman

Arbetsfostran och samhällsförändring
Alkoholens underordnade roll inom 1900-talets alkoholistvård
Johan Edman

Prostituerad eller skåpsuperska?
Alkoholism hos kvinnor 1885-1916
Anna Prestjan

När blir man alkoholmissbrukare?
Malin Hildebrand Karlén

Alkoholens sociologi

Den solkiga fracken
En analys av alkoholens betydelser
Philip Lalander

Hänger du med på en bira?
After work-öl, yrkesroll och panoptiska känslor
Dan Porsfelt

After work-himmel eller helvete?
Dan Porsfelt

Det korrumperande vinet
Drickandets betydelser för riksdagsmän i frihetstidens Stockholm
Karin Sennefelt

Dryck i ett kulturellt komplex.
Om drickandets kulturella funktioner och betydelser
Ingegerd Sigfridsson

Alkoholpolitik och alkohollagstiftning

Sprit utan profit
Begränsningen av det privata vinstintresset inom utskänkningen
Eva Hasselgren

Systemen lagom – restriktioner kring alkohol
Varför har vi så många restriktioner kring alkohol i Norden?
Lennart Johansson

Svenskarnas förändrade dryckesvanor
Om den alkoholpolitiska utvecklingen efter 1955
Ingemar Uusitalo

Berusning

På jakt efter det goda ruset
Berusningens rättsliga och kulturella roll under äldre tid
Niklas Ericsson

Brännerier och brännvinstillverkning

Affären med brännvinet
– om Gustaf III:s kronobrännerier
Bengt Åke Berg

Brännvinsbaronens dilemma
Brännvinsgodsets sociologi 1857-1914
Lars Nyström

Lagring på fat ger ädel smak
Kenneth M Persson

Med kol och kolonn
Rening av brännvin på varm och kall väg
Kenneth M Persson

Sverige bränner
Om tillverkningsmetoder och arbetsförhållanden i Sverige fram till 1970
Kenneth M Persson och Leif H Bengtsson

Doft och smak

Smak för vin i ord och bild
Ett symbolsystem för vinsmaker
Annica Nordegren

Vin och mat för alla sinnen
Ingemar Tobias Nygren

Sensorisk bedömning och sensorisk analys
En inblick i sensorikens värld
Per Hermansson

Fylla och fyllehistorier

Den kultiverade fyllan
Tolkningar av alkoholruset i akademiska miljöer
Susanne Waldén

Den farliga fyllan
Om negativ framställning av berusning och berusade personer
Susanne Waldén

Fylla och frihet
De gränsöverskridande fyllehistorierna
Susanne Waldén

Morgongök och fredagsstrul
Om fyllehistoriers funktioner bland berättare från skilda tider
Susanne Waldén

Handel med vin och sprit

Vinskänkssocieteten
En monopolsituation under första hälften av 1800-talet
Karolina Alexandersson

Göteborgshandel med 1600-talsviner
Fjärrhandlaren Sibrant Valck och hans vinsortiment
Christina Dalhede

Axplock ur vinhandelns historia
En tidig modern kreditmarknad med vinstgivande volymer
Christina Dalhede

De nordiska alkoholmonopolens retorik
Sanna Skärlund

Nykterhetsrörelsen

Brännvinsbordens fiende
Henrik Höjer

Det civiliserade, protestantiska och nyktra Europa
Om nykterhetstankens spridning i det tidiga 1800-talets Sverige
Hanna Hodacs

Nykterhet i provinsen
Nykterhetsföreningar och press i Östergötland vid 1800-talets mitt
Patrik Lundell

”Vårt fäderneland skall genom fylleri nedsjunka i hedendom, avguderi och slaveri”
Om synen på folklig dryckeskultur inom den tidiga nykterhetsrörelsen
Kristina Tegler

Reklam och marknadsföring av alkohol

Frihet eller fara?
Svensk alkoholreklam i historisk belysning
Per-Olof Andersson

Operation vin
Jenny Björkman

Champagnereklam inför millennieskiftet
Marianne Pipping Ekström

Vin- & spritetiketter
Vad berättar spritetiketten
Anna Bryntorp

Fabrikskomplex och bolmande skorstenar
Brännvinsetiketter i Vin & Sprithistoriska Museets arkiv
Kenneth M Persson

Historiska dryckesvanor

Aqua Vitae Regia
Om spritfynd på Regalskeppet Kronan och barockens alkoholkultur
Björn Lindeke

Dryckesmönstret på Linnés tid
Nils-Arvid Bringéus

Droppkrögeriet i Norrland under 1800-talet
Om eter som berusningsmedel
Per Frånberg

Myten om samerna och alkoholen
Roger Kvist

Religionerna och ruset
Britt-Mari Näsström

Broderligen och till sista droppen
Hanna Enefalk

Öl och bryggerier

Tingsryds bryggeri
Innovativ entreprenör i en föränderlig tid
Peter Sandberg

Bryggerierna och ölmarknaden
Transporter, regleringar och konkurrens kring sekelskiftet 1900
Torbjörn Lundqvist

Med öl som barlast
Drycker ombord på örlogsfartyg under svenskt 1600-tal
Ulrica Söderlind

Mellanölet och 1970-talets generationsuppror
Lydia Wistisen