Spritmuseum är före detta Vin & Sprithistoriska Museet, ett teknik- och kulturhistoriskt specialmuseum för vinets, brännvinets och punschens kulturhistoria.

Vin & Sprithistoriska Museet, som stängdes 1 juni 2011, låg på Dalagatan 100 vid Norra Station i Vasastan i ett före detta vinlagerhus. Huset som ibland kallas Grönstedtska palatset var under många år centrum för all vinhantering i Sverige och ritades av arkitekten Cyrillus Johansson och stod klart 1923.

Vin & Sprithistoriska Museet skapades av det statliga monopolföretaget AB Vin- & Spritcentralen och stod färdigt lagom till företagets 50-årsjubileum 1967. Det ursprungliga museet var endast 280 kvm stort. På 1970-talet fördubblades utställningsytan och 1989 invigdes en helt ny, betydligt större utställning som bland annat innehöll rekonstruktioner av flera hela miljöer, exempelvis en vinhandel från sekelskiftet 1900, ett potatisbränneri och flera interiörer från Reimersholms spritfabrik. År 1992 omvandlades museet till en stiftelse.

Under årens lopp har museets samlingar av föremål utökats och består idag av cirka 13 000 föremål, varav ungefär hälften består av flaskor. De flesta föremålen har använts vid tillverkning av vin och sprit och är från perioden sent 1800-tal och framåt. Museet har också samlingar av vin- och spritetiketter, fotografier, priskuranter, snapsvisor och facklitteratur med anknytning till ämnet. Här finns även arkivhandlingar från Vin & Sprit AB:s fabriker och filialer och inlösta firmor samt några privata vinhandelsfirmor från tiden före Vin & Sprits monopol. Stora delar av arkivhandlingarna är sedan våren 2011 deponerade på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.

År 2008 i samband med att Vin & Sprit AB såldes till det franska dryckesföretaget Pernod Ricard S.A. överlämnades konstsamlingen the Absolut Art Collection till museet. Samlingen, som består av ca 850 konstverk, har tillkommit i samband med de marknadsföringskampanjer som bidragit till att göra varumärket ABSOLUT VODKA till ett av världens mest kända varumärken i sin bransch. Överlämnandet av konsten kom att bli startskottet för en omfattande omdaning av museet som bytte namn till Spritmuseum och i maj 2012 öppnade i helt nya lokaler i Galärvarvet på Djurgården.

Varje år delar Spritmuseum ut stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Läs mer.