På spritmuseum arbetar aktivt för hållbarhet och vill inspirera våra besökare att göra detsamma.

I våra utställningar använder vi oss av samma konstruktioner. Vår restaurang arbetar mot så lite svinn som möjligt och med lokala råvaror så långt det är möjligt. Vi använder inga plastprodukter och har en egen skogsträdgård, kryddträdgård och insektsholkar.

Den samlade besöksnäringen på Kungliga Djurgården har ett gemensamt ansvar att aktivt arbeta för en hållbar utveckling av vår vackra plats.
Denna hållbarhetspolicy syftar till att minimera miljöbelastningen, minska segregationen och öka tillgängligheten före, under och efter arrangemang i vår regi.

Våra fem grundvalar är:

  1. Ett öppet välkomnande Djurgården
  2. Modern energiförsörjning
  3. Hållbar matkultur
  4. Snyggt och rent
  5. Tryggt och säkert

Tillsammans med övriga aktörer på Djurgården (KDI) har vårt samarbete uppmärksammats så den 27 september 2022 tilldelades vi Green Destinations Platinum Award för att arbetet strukturerats utifrån FNs 17 hållbarhetsmål.

Är ni intresserade av att veta mer om vårt samarbete tillsammans med Kungliga Djurgårdens intressenter kan ni läsa mer nedan.

Nyheten om undertecknandet av the Glasgow declaration.
Artikel om undertecknandet av the Glasgow declaration.
Visit Stockholms pressmeddelande om GSTC2024