Det hållbara Spritmuseum

Spritmuseum arbetar aktivt för hållbarhet och vill inspirera våra besökare att göra detsamma.

I våra utställningar använder vi oss av samma konstruktioner.
Vår restaurang arbetar mot så lite svinn som möjligt och med lokala råvaror så långt det är möjligt.
Vi använder inga plastprodukter och har en egen skogsträdgård, kryddträdgård och insektsholkar.

Den samlade besöksnäringen på Kungliga Djurgården har ett gemensamt ansvar att aktivt arbeta för en hållbar utveckling av vår vackra plats.
Denna hållbarhetspolicy syftar till att minimera miljöbelastningen, minska segregationen och öka tillgängligheten före, under och efter arrangemang i vår regi.

Våra fem grundvalar är:

Ett öppet välkomnande Djurgården
Modern energiförsörjning
Hållbar matkultur
Snyggt och rent
Tryggt och säkert

Tillsammans med övriga aktörer på Djurgården (KDI) har vårt samarbete uppmärksammats så den 27 september 2022 tilldelades vi Green Destinations Platinum Award
för att arbetet strukturerats utifrån FNs 17 hållbarhetsmål.

Är ni intresserade av att veta mer om vårt samarbete tillsammans med Kungliga Djurgårdens intressenter kan ni läsa mer nedan.

En länk till nyheten om undertecknandet av the Glasgow declaration.
En länk till en artikel om undertecknandet av the Glasgow declaration.
En länk till Visit Stockholms pressmeddelande om GSTC2024