STYRELSE

Vin & Sprithistoriska Museet startades som ett företagsmuseum till AB Vin- & Spritcentralen. Inför Sveriges EU-inträde 1995, då Vin & Sprits AB:s monopol på import, tillverkning och export av vin och sprit upphörde, bildades Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet 1992.

Regeringen utser styrelse till Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet. Följande personer ingår i styrelsen:

Göran Lundqvist (ordf.)
Claes Dahlbäck
Eva Livijn Olin
Christina Mattsson
Steffo Törnqvist
Paula Eriksson
Birgitta Castenfors