STYRELSE

Vin & Sprithistoriska Museet startades som ett företagsmuseum till AB Vin- & Spritcentralen. Inför Sveriges EU-inträde 1995, då Vin & Sprits AB:s monopol på import, tillverkning och export av vin och sprit upphörde, bildades Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet 1992.

Regeringen utser styrelse till Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet.
Följande personer ingår i styrelsen:

Chris Heister (ordf.)
Magnus Dandanell
Ann-Sofie Noring
Paula Eriksson
Edward Blom
Peter Skogh
Alireza Tajbakhsh