Landskamp i nyskrivna snapsvisor 2007

1:A PRIS

Vänskapspakt el så har tiderna förändrats
Melodi: I sommarens soliga dagar

Min snapsglade ärrade fader
som stred under ryssens krevader
idag sku av glädje fått spader
och sjungit:
Gaspadjin
Putin Put in!

Författare: Solveig Eriksson, Helsingfors

2:A PRIS
Snapsens ABC

Melodi: Brevet från Lillan

A – b – c – d
e – f – g – h – i – j – k
l – m – n – OP!

Författare: Håkan Holmquist, Sollentuna

3:E PRIS
Strax innan

Melodi: Sommarpsalm (Sv. Psalmboken 201: En vänlig grönskas rika dräkt)

Nu närmar vi oss den andaktsstund
– den, vilken vi väntat på alla –
då brännvinsglasen vi för till mun;
de immiga, fyllda och kalla.
Den stunden är
sekunden när,
strax innan glasena häves
och vi ej väntat förgäves!

Författare: Bosse Österberg, Helsingfors

PUBLIKENS FAVORIT
Vänstervridet
Melodi: Petter Jönsson

Aldrig i livet jag känt nån dragning till spriten
har inte smakat nåt, ej en endaste liten.
Så att bli gammal har ändå sina förtjänster
nu har jag lärt mej:
Man skruvar korken till vänster.

Författare: Lola Karlsson, Mariehamn

ÖVRIGA VISOR

Du ska få mitt gamla snapsglas
Melodi: He´ll be coming ´round the mountain

Du ska få mitt gamla snapsglas, när jag dör.
Du ska få mitt gamla snapsglas, när jag dör.
När jag reser mig ur askan
dricker jag direkt ur flaskan.
Du ska få mitt gamla snapsglas, när jag dör.

Författare: Erik de Maré, Malmö

Vinterbadaren
Melodi: En sockerbagare

En vinterbadare, han simmar naken
han modigt dyker i svarta vaken
och sprattlar hänförd bland isens flak!
För han får kall sup båd’ fram och bak.

Författare: Solveig Eriksson, Helsingfors

Min snaps
Melodi: Om man inte har för stora pretentioner

Denna snaps är lite besk
Den är från min egen mäsk
Där den renades med 3 destillationer
Du får rosor på din kind
Men imorgon är du blind
Så jag får väl inga stora ovationer

Författare: Martin Holmström, Uppsala

Linné
Melodi: Skånska slott och herresäten

För 300 år se´n, Linné i naturen
studerade växterna o även djuren.
Han titta i luppen och skrev på latin
och tänkte rätt mycket på blommor och bin.

Till helgen han bordlade systematiken
och köpte en flaska i brännvinsbutiken.
Av pistiller o ståndare lustarna väcks
och fyra, fem snapsar kan leda till sex.

Författare: Zaida Bylund, Älvsjö

Pedäsi-snapsan *
Melodi: Mors lilla Olle

Ja pa, to pa, ha pa, ho pa,
vi pa, ni pa, ti pa.
Ja, pa, to pa, ha pa, ho pa
vi pa naangan smaka.
Ja pa to pa, ha pa, ho pa,
vi pa vaar i staka.
Å bakett meir än tri o’ fleir,
så vaar vi ganska slaka.

Författare: Håkan Streng, Tenala

* bör exekveras på ädelt Pedersöre bygdemål.
Ordet pa har betydelsen brukar.

Tacksamma visan
Melodi: Glory glory eller Halta Lottas krog

Skål för den som lyssnar fast du inte pratar rent
Skål för den som stöttar när det blivit väldigt sent
Skål för den som gör att det blir mera kvar till oss
och då menar jag förstås…

Skål för alla nykterister
som överser med våra brister
särskilt dom som är bilister
och kör oss hem igen
i gryningen

Författare: Lena Olsson, Göteborg