SM i nyskrivna snapsvisor

SM i nyskrivna snapsvisor 2018

Årets Svenska Mästare i nyskrivna snapsvisor 2018 är Caj Gustafsson från Simrishamn med visan ”Snöpligt”. På andra plats kom Mats Karlsson från Växjö med ”En vän önskan” och på tredje plats Ulf Söderqvist med ”Tillbakablick”.

Årets jury bestod av Chris Heister, Zadia Granath, Dan Lundgren och Ingrid Leffler.

ÅRETS SNAPSVISA 2018

SNÖPLIGT
Melodi: Skånska slott och herresäten

En svärdslukare har lagt svärdet på hyllan.
En kväll, när han uppträdde, var han på fyllan.
Han fumla’ med svärdet och nånting gick snett;
nu sjunger han snapsvisorna i falsett.

Författare: Caj Gustafsson Simrishamn

Motivering:
En snapsvisa av en vass veteran som med kirurgisk precision tar sångkonsten till nya höjder!

Läs alla bidrag här:

Vill du vara med i 2019 års tävling?

Här är några viktiga saker att tänka på.

Visans text får inte vara publicerad tidigare.
Melodin får gärna vara känd, men glöm inte att ange den!
Max tre bidrag per person.

Senast 31 juli 2019 måste bidragen vara Spritmuseum tillhanda.

Lägg alla bidrag i samma wordfil tillsammans med dina kontaktuppgifter.
Inskickade bidrag gäller och vi kommer inte att ta emot ändringar i efterhand.

Drygt 200 bidrag skickas in till tävlingen. En urvalsjury om fem personer sjunger igenom alla bidrag. Samtliga visor är kodade för att juryn inte ska veta vem som skrivit visan. Juryn tittar bl a på att text och melodi överensstämmer, visan ska ha en knorr på slutet och får inte vara för lång. Den ska vara lätt att komma ihåg. Visan ska på ett eller annat sätt handla om snaps. Med andra ord, sångbar i längd och melodi och en poäng.

Om du kommer till final blir vi glada om visan framförs av dig alt en vän.

Frågor och bidrag skickas till helen.ericsson@spritmuseum.se rubricerat ”SM i snapsvisor”

Om du vill skicka bidragen med post är adressen: Vi ser dock helst att bidrag skickas på mail.

Spritmuseum
SM i snapsvisor
Djurgårdsvägen 38
115 21  Stockholm

Boka in lördagen den 5 oktober kl 13 – ca 15.30 för SM i nyskrivna snapsvisor. Biljetterna släpps tisdagen den 3 september kl 12.