SM i nyskrivna snapsvisor 1999

1:A PRIS

Försvårad ankring
Melodi: Med käckhet kan man komma långt…

Med åror kan man komma långt,
med segel kan man komma längre,
men med en flaska brännvin,
smör, ost och sill
kommer man så långt man vill,
men det blir svårt att lägga till.

Författare: Sven Erik Österberg, Stockholm

2:A PRIS
Orosvisa
Melodi: Åkar Lundgren

Vad blir det av oss alla? Vad sker med allt vi haft?
Vad händer i din databas? Vad blir det av dess kraft?
Vad får vi för ett liv när millenniet går ut?
Vad gör det oss, så länge inte snapsarna är slut!

Författare: Sten O Andréasson, Lund

3:E PRIS
Eget château
Melodi: Franske kungens spelemän

Dom gör vin uti Burgund och i Brabant
I Bourgogne och i Bayonne och i Bordeaux
Har dock aldrig fått nå’t bättre vin att smaka på
Än ett hembränt brännvin från mitt skogschâteu.
Fylligt, friskt och med en blommigt rik bouquet
Fin arom och eftersmak med kvalité.
Jag har aldrig fått nå’t bättre vin att smaka på
Än ett hembränt brännvin från mitt skogschâteau.

Författare: Henrik Wikman, Närpes, Finland

ÖVRIGA FINALISTER

Storlek: Max
Melodi: Vedholm och tjocka Lasse

Storleken avgör inte, har flickorna sagt
(alla) flickorna sagt
och inte i vilka grader den står i prakt
(alla) står i sin prakt.
Men tar du den fram vid midagen immig och kall
(alla) immig och kall
så väljer dom hellre Helan än den som är Halv!

Författare: Bosse Österberg, Helsingfors, Finland
Ett mystiskt försvinnande
Melodi: Brev från kolonien

Men var är den förra supen
Den stod här för en minut se’n
Aldrig får man så det räcker
Jättegod är snapsen men kristallen läcker.

Författare: Rolf Malmström, Örkeljunga

Mansdilemmat
Melodi: När månen vandrar på fästet blå…

Den här är sången för oss som kan
ej både sjunga och dricka.
Det handlar alltså om släktet Man
men aldrig nå’nsin en flicka.
Nu måste vi härmed bums besluta
åt vilket håll festen ska luta.
För blir det sång,
så blir det sång.
Men blir det dricka må vi förstå
att sången vips tar till ände.
Det blir beviset, ja mer än så
at spriten blott är elände.
Men detta hopplösa mansdilemma!
Ej kan vi tro att det skulle stämma:
Vi tar en skål!
Å herre gud skrrrr vrr brrr skkrrrr…

Författare: Rune Engelbrecktsson, Västervik

Pärlan
Melodi: Smedsvisan (En gång i min ungdom älskade jag)

Allting är förgängligt uti vår värld
som ungdom och skönhet och pengar och flärd
och framgångar sinar, ära förgår
Men en sak i livet består:
Pärlan uti glaset sitt värde har kvar
och värdet det ökar för varje man tar.
Så kastar man pärlor uti sin gom
då skapar man sig rikedom!

Författare: Tomas Björk, Uppsala

Sorgevisa
Melodi: Emils visa, Hujedamej

Taxfree’n nu begraven är
det höres sorgetoner
På fler destinationer
har spriten torkat ut
Taxfree’n den har var’t oss kär
gett många muntrationer,
nu krävs ny-traditioner
så flödet ej tar slut.
Hujedamej så’n sorg vi har
vad gäller tår på tand.
Nu finns det blott ett resmål kvar:
Till Norges vackra land

Författare: Anders Eliasson, Bromma

Òde till en gammal går’stupp
Melodi: Egen, mycket egen

Ja’ körde po han på vajen hid
Å dar ble inte méed kvar å han
Men de´ dar ble de to’ ja me’ mi hid
Får han va iagu rätt stor
Så ska vi stega’n å sin så ska vi eda han
Å madaro de ska vi ha darté
Han smagår siårt fotegen, ellor gamla traktårdeck
Så ta fram flaskan å la voss drecka
o sin få gala som han har galt får voss.

Författare: Stefan Lithner, Karlshamn

Efter chattandet
Melodi: Eldröda rosor

Varje dag jag i mitt anlets svett
sitter där vid datorn, rätt och slätt,
huv’et vissnar, strupen torkar,
snart jag inte mera orkar
chatta, fnatta där på Internet.
Heja, men när dagen byts mot kväll
slutar jag att vara virtuell.
Andra nöjen se’n jag väljer
öppnar mig en mängd buteljer
jag i strupen häller supen, så reell och säll!

Författare: Björn-Eric Mattsson, Helsingfors, Finland