EGENTLIGHETER – LENA ANDERSSON & DAN WOLGERS

6/10–17/4, 2017

EGENTLIGHETER är en utställning av författaren Lena Andersson och konstnären Dan Wolgers, tillkommen på initiativ av Spritmuseum och Absolut Art Collection. I tätt samarbete har Andersson och Wolgers ställt sina respektive färdigheter till den andres förfogande.

Under den gångna våren resonerade de om den konstsyn och världsbild som återspeglas i Wolgers objekt. Andersson valde sedan ut ett trettiotal verk ur Wolgers produktion, till vilka hon skrivit texter. Det urvalet utgör Egentligheter. Utställningen är formgiven av Dan Wolgers som en legering där objekt och text har samma tyngd.

Utställningen visas t o m 17 april 2017.

BOKEN
Konstverken och texterna finns numera även som bok utgiven på Albert Bonniers förlag. Boken säljs i museets butik.

Se Malou intervjua Lena och Dan om boken i TV4. Tryck här.

Se filmen från ett samtal mellan Lena och Dan. Tryck här.

Dan Wolgers är en av Sveriges mest tongivande konstnärer i sin generation, känd för objekt konstruerade av upphittade, trasiga och bortglömda föremål som ser ut att gäcka fysikens lagar medan de i själva verket bygger på en mycket precis logik. Dan Wolgers studerade vid Kungl. Konsthögskolan och har varit professor där. Han är ledamot av Konstakademien.

Genom sitt sökande neråt och inåt i varje spörsmål som hon tar sig an, synliggör Lena Andersson i sina texter komplexa och vilseledande livssituationer för individen och i samhället. Hennes två senaste romaner Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek och Utan personligt ansvar har blivit älskade av en bred publik. Den förstnämnda tilldelades Augustpriset 2013. Nyligen promoverades hon till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.