Traingone – Frank Bowling

23/10–6/4, 2015

För andra året i rad tillägnar Spritmuseum en separatutställning åt en konstnär representerad i museets omtalade konstsamling Absolut Art Collection. Frank Bowling har under senare år erkänts som en av de viktiga brittiska konstnärerna under efterkrigstiden och uppmärksammas alltmer internationellt.

Traingone på Spritmuseum utgör den första stora presentationen av Frank Bowling i Europa utanför Storbritannien.

Frank Bowling inledde sin karriär i en tid då det fanns ett tryck på en ung svart konstnär att tillhöra en figurativ tradition med politiska budskap. Även om han började som figurativ målare, kom han snart att röra sig mot stora, abstrakta målningar som blev mer och mer komplexa, influerade av hans intresse för matematiska och symmetriska principer. Kampen att bli sedd som en abstrakt målare inom den samtida västerländska konsten och vägran att representera något annat har präglat hans yrkesliv.

I samband med Frank Bowlings utställning publiceras en katalog som förutom ett rikt bildmaterial innehåller en introduktion av Spritmuseums curator Mia Sundberg och av de två inbjudna skribenter Zoe Whitley och Mel Gooding.

Curator: Mia Sundberg
Assistant Curator: Alida Ivanov
Utställningsdesign: Anna Heymowska