Cider

30/1–13/9, 2020

Utställningen lyfter fram hantverkscider och den nya svenska ciderkultur som fortfarande är i sin linda.