Absolut Art Collection på Spritmuseum innehåller mer än 850 verk av 550 konstnärer från perioden 1985–2004.

Samlingen är färgstark, flerspårig, initierad – och stundom naiv. Internationellt kända och erkända konstnärer figurerar sida vid sida med okända konstnärer som verkade på en lokal nivå. Samlingen skär igenom konstens riktningar och teman – och genom konstvärldens alla uppdelade sfärer. Här ryms målningar, grafik, fotografi, skulptur, möbler, mode och konsthantverk. Samtliga verk fungerade som underlag för världsomspännande annons- och reklamkampanjer för Absolut Vodka.

Det som förenar konstverken i Absolut Art Collection är att varje bild eller objekt porträtterar den karakteristiska Absolut Vodka-flaskan. Verken kom alla till som en del av en strategi för att bygga och kommunicera ett varumärke under en era som förknippas med diskobollarna på Studio 54 i New York, AIDS-epidemins första offer, Berlinmurens fall och den första IT-eran. Samlingens alla guldkorn, udda inslag, eleganta föremål, haute-couture-trender, mysterier, känslouttryck och politiska kommentarer skapar ett nyanserat porträtt av tre decenniers kulturella trender och utveckling.

Det finns flera angelägna spår att utforska i samlingen: en grupp gatukonstnärer som verkade i New York i mitten på 80-talet, några unga ryska konstnärer som under täckmantel av absurd komedi protesterade mot korruption och begränsning av yttrandefrihet vid tiden för Sovjetunionens fall. En samling konstverk av afroamerikanska konstnärer. En grupp verk av Young British Artists, på väg att etablera sig internationellt. Vart och ett av dessa spår och därtill varje enskild konstnär är en möjlighet till fördjupning, en möjlighet att zooma in på en konstform som växte fram någonstans, präglad av sitt sammanhang och sin tid, med ett eget uttryck och en egen estetik.

Det första konstverket som skapades på uppdrag av Absolut Vodka var Andy Warhols Absolut Warhol, 1986. Det råder delade meningar kring hur processen gick till när ikonen Warhol fick uppdraget av Absolut. En historia är att Warhol självmant föreslog idén till den amerikanska importören vid en middag: ”I love the bottle. I want to do something with it”. Importören såg de långsiktiga fördelarna med att förknippa varumärket Absolut med spännande samtidskonst. Warhol rekommenderade sedan andra konstnärer att samarbeta med Absolut, till exempel Keith Haring och Kenny Scharf.

Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet påbörjades en mer riktad och långsiktig satsning på konstprojekt med koppling till Absolut Vodka i Europa. Under den här tiden tillkommer många av de mest iögonfallande och berömda konstverken i Absolut Art Collection av konstnärer som Damien Hirst, Tom Ford och Louise Bourgeois samt betydande svenska konstnärer som Ola Billgren, Dan Wolgers och Linn Fernström.

Reklamen och konsten har följts åt under modernismens hela sekel. Vad Absolut Art Collection visar är att konst och reklam inte behöver vara något oförenligt. Att konst och reklam kan samverka på ett tankeväckande sätt. Men även att motsatsen gäller. Samlingen har under alla omständigheter fått en förnyad aktualitet och vitalitet de senaste åren utifrån händelser och tendenser i omvärlden.

Då svenska staten år 2008 sålde Absolut Vodka tillsammans med resten av Vin & Sprit AB till franska Pernod Ricard beslöt man att denna konstsamling var av speciellt kulturhistorisk värde för Sverige och skulle därför behållas av svenska staten. Spritmuseum är idag en egen stiftelse, men etablerades först som ett företagsmuseum för Vin & Sprit AB. Det ansågs högst passande att denna konstsamling skulle hitta sitt nya hem på Spritmuseum i syfte att visas för den konstintresserade allmänheten.

Sedan flytten 2012 till Djurgården, i de enda kvarvarande galärskjulen från 1700-talet, har Spritmuseum förutom en initial samlingsutställning aktualiserat och kommenterat Absolut Art Collection genom årliga separat- och grupputställningar, exempelvis:

Face it – ett urval av samlingen
Rude Girls av Béatrice Cussol
Traingone av Frank Bowling
Powerful Babies med verk av Keith Haring och hans efterföljare
Egentligheter – Lena Andersson & Dan Wolgers
No Label med verk av 1990-talets aktivistiska konströrelser.
Under ytan –  Bertil Vallien
Absolut Art Collection – The Wilder Side
David Shrigley – Exhibition of giant inflatable swan-things
Absolut Art Collection – Photo
Angus Fairhurst
När personalen får välja
The Party is Over
Fashion Cocktail
Troubled Waters, Pierre et Gilles
ReDiscover

Just nu visas: Love x Attraction in Absolut Art Collection

Följ med vår konstintendent Mia Sundberg in i vårt konstarkiv