Elva historiska lagringsfat för punsch och cognac ur Spritmuseums samlingar är sedan 2013 deponerade hos tunnbinderiet Thorlundkagge i Högsjö i Södermanland.

Under punschens guldålder runt sekelskiftet 1900 stod de praktfulla faten uppställda i vinhandelsfirman J Cederlunds Söners lagerkällare under Stockholms slott. De mest spektakulära av dem är det så kallade ”Stora Stycket”, ett 4,5 meter högt lagringsfat för punsch som rymmer hela 24 000 liter. Det tillverkades i Frankrike och köptes in av Edward Cederlund år 1889 på världsutställningen i Paris. På fatet finns inskriptionen ”Godh wahra roosar sigh sjelf” och dekorationer av bildhuggaren Henrik Nerpin som bland annat gjort inredningsuppdrag på Stockholms Slott. Vackra är också faten ur ”Kungaserien” och ”Bellmansserien” som är utsmyckade med porträtt av svenska kungar och figurer från Bellmans sånger och epistlar.

Historik

Under 1800-talet bildades de första vinhandelsfirmorna i Sverige. Firmorna specialiserade sig på import och tillverkning av vin och spritdrycker som tillverkades, blandades och lagrades i ekfat. I faten utvecklas spritens smak- och aromämnen positivt. De flesta lagringsfaten var enkla och ordinära utan någon utsmyckning men sen fanns det också mer spektakulära, rikt utsmyckade större fat. Ett speciellt utsmyckat fat kunde bidra positivt till marknadsföringen av de ädla varorna.

År 1917 bildades AB Vin & Spritcentralen som efter några år fick statligt monopol på import, export och tillverkning av vin och sprit i Sverige. De privata vinhandelsfirmorna köptes upp och deras recept och hantverk övertogs av det nya bolaget som fortsatte att tillverka en del av de gamla varumärkena, bland annat Cederlunds punsch. Förutom recepten, tog man också över en del inventarier som firmorna hade använt i sin tillverkning. Efter att Cederlundsfirman uppgått i Vin & Sprits verksamhet flyttades de stora liggarna i början av 1920-talet ut från slottskällaren och placerades istället på Vin & Sprits olika fabriker runt om i landet. Med åren kom försäljningen och tillverkningen av punsch att minska och en del av de gamla punschliggarna började istället användas för lagring av cognac och whisky.

När Vin & Sprits fabrik i Sundsvall lades ned 2008 ned skänktes de tolv historiskt mest intressanta ekfaten till Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet. Ett av Bellmanfaten finns numera hos Norrtelje Brenneri och används för lagring av arrak till punsch.

Lagerkällare under Stockholms slott

Tillverkningen av Cederlunds punsch ägde rum i källare under Riddarhuset i Stockholm men ekfatslagringen skedde i källarlokaler under Stockholms slott. Under senare delen av 1800-talet var punsch en av svenskarnas favoritdrycker och i takt med att försäljningen och tillverkningen av punsch steg utökades lokalerna. Till slut förfogade Cederlunds över drygt 2000 kvm underjordiska valv under slottets södra fasad. Här fanns också en räls med en tralla för att underlätta transporten av korgar och lådor mellan de olika avdelningarna. Som mest stod under slottet 38 stycken fat med en sammanlagd rymd av motsvarande 403 650 helflaskor punsch.

Kontrasten mellan källarlokalerna och de vackra salarna i våningarna ovanpå kunde dock inte vara större. Arbetsmiljön var inte den bästa. Temperaturen var som högst 12 grader och det var fuktigt och dragigt. Mörkt var det också, inget elektriskt ljus fanns, bara gasljus. Allt arbete skedde manuellt. Det var gott om råttor som lockades fram av den söta punschen och gärna slickade i sig några centiliter. Fördelen var att de blev berusade och därmed lätta att fånga in och slå ihjäl.

Punschångor i Slottskyrkan

Även om en stor del av svenska folket älskade punsch vid denna tid, var inte alla nöjda med arrangemanget. Det sägs att Oscar II:s gemål drottning Sophia under 1880-talet lär ha beklagat sig över lukten av punsch när hon satt i Slottskyrkan och det var mycket nära att Cederlunds blev uppsagda från lokalerna. Det hade blivit ett svårt slag för firman men också för slottets ekonomi. De 10 000 kr som årshyran var, gick nämligen direkt till underhåll av slottet. Efter en närmare undersökning kom man dock fram till att om man bara stängde fönstren ordentligt både i kyrkan och i källarna så var lukten inte något större problem,

Kungaserien

I Cederlunds lokaler i slottskällaren fanns också en serie av lagringsfat för punsch utsmyckade med porträtt av svenska kungar. Faten är tillverkade i Tyskland men porträttmedaljongerna är gjorda av Henrik Nerpin och hans son Thor August. Hur många kungar som ursprungligen funnits i serien vet man inte. De sex kungafat som idag finns på bevarade och placerade på Thorslundkagge är Gustav Vasa (19 500 liter), Gustav II Adolf (15 700 liter), Gustav III (19 500 liter), Oscar I (8 400 liter), Oscar II (8 400 liter) och Gustav V (14 200 liter).

Den bernadottska dynastin lär ha haft en särskild avdelning i slottskällaren, den så kallade ”Kungskällaren” där alla fat med kungar från Carl XIV Johan till Gustav V var placerade. Det finns en berättelse om hur det gick till när porträttet av Carl XV kom till. Kungen ska ha varit på besök hos sin vän Edward Cederlund och då fått syn på raden med bilder av sina företrädare på Sveriges tron, bland annat sin far och han ska då förnärmad ha utropat: ”Än jag då? Får inte jag vara med?” Det kunde man förstås inte neka majestätet och redan dagen efter fick bildhuggaren Nerpin en ny beställning. Liggaren med Carl XV:s bild finns dock inte bevarad.

I Spritmuseums samlingar finns även ett antal fatbottnar med porträttmedajonger som föreställer svenska kungar bevarade: Fredrik I, Gustaf III och Gustaf IV Adolf. Lustigt nog har bilden av Gustav IV Adolf fått den felaktiga texten Gustav Adolphus Secundus.

Bellmansserien

Bellmansserien kallas en serie mindre ekliggare som också använts för punschlagring. Under 1800-talet uppstod en kult kring Bellman och hans skildringar av berusning. Att pryda ekliggare som skulle användas för punschlagring med Bellmanfigurer var därför inte så långsökt. Porträttmedaljongerna på faten är skurna någon gång mellan år 1870-1900 av Nerpin efter förlagor av konstnären J W Wallander som gjorde flera målningar med Bellmanmotiv. Liggarna rymmer ca 1 700 liter punsch.

Under tidigt 1900-tal fanns tolv liggare i Cederlunds lagerkällare under slottet. Idag finns bara tio av dessa bevarade. På Thorslundskagge finns Movitz, Mollberg, Kolmätars Lotta, Lundholm och Fredman. I Spritmuseums samlingar finns ytterligare fyra stycken: Fader Bergström, Wingmark, Ulla Winblad och C M Bellman själv. Ett av faten, Fader Berg, används av Norrtelje Brenneri i modern punschproduktion.

Cognacsliggare

Bland faten hos Thorlundskagge finns även två som använts för lagring av cognac. Ett av dessa fat är tillverkat av en svensk tunnbindare; Anders J Lundgren (1860-1952). Lundgren började sin bana som tunnbindare i Stockholm 1892, efter att ha praktiserat yrket i Tyskland under tre år. Lundgrens verkstad låg först på Kungsholmen och flyttades senare till Ulvsunda i Bromma. I början av 1900-talet arbetade Lundgren ensam och hans affärer gick inte så lysande men i och med att Vin & Spritcentralen bildades fick firman en ny stor kund.

I liggaren tillverkad av Lundgren förvarades i Vin & Sprit fabrik i Sundsvall den så kallade ”Gamla reserven”, eller ”Grönstedts själ” d v s stommen för all Grönstedts cognac. Den fylldes ständigt på för att garantera en jämn kvalitet på Grönstedts olika sorter.

Thorlundkagge och ”Ekliggarnas sal” är öppna för besök på lördagar under perioden april-september.

Se för aktuella tider och adress.

Grupper kan boka guidad visning även på andra tider.