Visningar

VISNINGAR

Torsdag – söndag erbjuder vi visningar av museets utställningar. Visningen tar ca 30 min.

Allmänna visningar:
Torsdag, kl 14 – Dryckeslandet Sverige med avsmakning
Fredag, kl 14 – Cidervisning med avsmakning
Lördag, kl 14 – Cidervisning med avsmakning
Lördag, kl 15 – Cidervisning med avsmakning
Söndag, kl 14 – Cidervisning med avsmakning
Söndag, kl 15 – Cidervisning med avsmakning

Pris: 50 kr/visning. 50 – 60 kr/dryck. Entréavgiften kommer till.

Med reservation för ändringar. Se vår kalendarier för exakta tider. Tryck här.

Hörsnäcka samt fällstol finns att ta med under visningen.

Privat visning

Antal: Max 30 personer/guide.
Pris: 2 000 kr/guide + 100 kr/person (1 886 kr/guide + 94 kr/person exkl moms). Pensionär/student 90 kr/person (85 kr/person exkl moms).
Tid: ca 55 minuter.

”Svensk alkohollagstiftning”

Vi erbjuder utbildning i de två kursmomenten ”Svensk alkohollagstiftning” och ”tillverkning av vin, öl och spritdrycker”.

Halva visningen, ca 30 minuter, handlar om den svenska alkoholpolitikens historia. Detta sker i utställningen Dryckeslandet Sverige där vi gör historiska nedslag för att förklara dagens alkoholpolitiska läge. Andra halvan av visningen fokuserar på tillverkning av drycker, från jäsning och smaksättning till destillering.

Eleverna får med sig ett häfte som relaterar till det vi pratat om samt instuderingsfrågor. Visningen tar 60 min, men vi rekommenderar också att ni stannar kvar en stund och går runt på egen hand.

Tid: Ca 60 minuter.
Antal: Max 30 personer/guide.
Pris: 1 600 kr/guide + 60 kr/person inkl moms.

Specialvisning konst

Mia Sundberg, konstintendent ger en fördjupad visning av den aktuella konstutställningen. Mia har en bakgrund i gallerivärlden där hon under mer än 20 år arbetade med svensk och internationell samtidskonst. Sedan 2010 är hon ansvarig för Absolut Art Collection. Just nu visar vi konstutställningen Angus Fairhurst.

Tid: Ca 30-40 minuter.
Antal: Max 30 personer.
Pris: Vardagar: 2 500 kr + 100 kr/person inkl moms (2 358 kr + 94 kr/person exkl moms).

BOKNING & FRÅGOR:

08–1213 1310
boka@spritmuseum.se