Cider på Spritmuseum

Spritmuseum gillar hantverkscider. Vi ordnar mässor, SM i hantverkscider, producentbesök i vår ciderutställning och på vår brygga och just nu visar vi dessutom en utställning om hantverkscider.

Viktiga datum för 2020.
30 januari – Ciderutställningen öppnar på museet.

9-15 augusti – Inlämning av cider till SM.

5 september – SM med prisutdelning samt gemensam middag.

6 september – Mässa i bersån.

Läs mer om SM nedan.

SM i hantverkscider 2019 se resultat

SM i hantverkscider 2018, se resultat

Sveriges bästa hantverkscider 2017, se resultatet